کار ناتمام

کار ناتمام را تمام کنید

با کار نیمه تمام خداحافظی کنید 🔸 کارهای نیمه رها شده، لنگری برای پیشرفت هستند. هر وقت که میخواهید کار جدیدی را آغاز کنید، ذهنتان هشدار میدهد که فلان کار…

Open chat
چه کمکی از ما برمیاد؟
سلام
اگر سوالی دارید، اینجا مطرح کنید