فروش موفق

گزیده ای از دوره فروش موفق که در هولدینگ ایتان برگزار گردید. [gap height=”20″] [gap height=”20″]

تحریم قطر و فرصت سوزی ما

آیا ما از فرصت تحریم قطر بهره میبریم؟ چرا شرکتها سریع از موقعیتها استفاده نمیکنند؟ با مشارکت افراد و شرکتهای مختلف میتوان در زمان مناسب نسبت به بهره گیری از…

انگشت اتهام را رو به سمت خودتان بگیرید

📌انگشت اتهام را بسمت چه کسی بگیریم؟! 🔖مسئول اتفاقات زندگی ما کیست؟ 🔘 غالب مردم عامل موفقیتها را تلاشهای خود میدانند. اما برای ناکامیها، شکستها و نقاط بحرانی زندگی بدنبال…

تجارت الکترونیک راه نجات است

به کمک تجارت الکترونیک میتوانید در وقت و انرژی صرفه جویی کنید. همچنین برای محیط زیست همیار مناسبی خواهید بود. انیمیشن تجارت الکترونیک راه نجات را مشاهده بفرمایید. [gap height=”20″]…

چگونه طرح کسب و کار بنویسیم

در این انیمیشن مراحل نوشتن یک طرح کسب و کار را خواهید آموخت. این ویدئو دارای زیرنویس فارسی میباشد. [gap height=”20″] [gap height=”20″]

Open chat
چه کمکی از ما برمیاد؟
سلام
اگر سوالی دارید، اینجا مطرح کنید