هوش هیجانی(عاطفی) چیست؟

📌 هوش هیجانی(عاطفی) چیست؟ ✅ به مجموعه ای از قابلیتها و توانایی هایی که فرد را در جهت بدست گرفتن کنترل خود یاری می رساند و همچنین کمک میکند تا…

Open chat
چه کمکی از ما برمیاد؟
سلام
اگر سوالی دارید، اینجا مطرح کنید