رویکردهای اصلی مذاکره

📌رویکردهای اصلی مذاکره 💫 دنیای واقعی، میز مذاکره بزرگی است که چه بخواهیم چه نه، ما شرکت کنندگان آن هستیم.”کوهن” 💯 مذاکره فقط در سطح کلان اتفاق نمیافتد.خرید ساده روزانه،…

Open chat
چه کمکی از ما برمیاد؟
سلام
اگر سوالی دارید، اینجا مطرح کنید