از شهامت خود استفاده کنید

آیا از شهامت خود استفاده میکنید؟ این روزها اکثر افراد خلاق با ایده هایی جذاب، گاها قابل اجرا و پولساز به من مراجعه میکنند و می خواهند فرشته ی سرمایه…