بفکر سود مشتری مبلغ باشید او در کنار شماست

حتما باید بفکر سود مشتری مبلغ باشید زمانیکه مشتری دست به معرفی ما میزند، در عمل افراد زیادی جذب محصول یا خدمت ما میگردند، که برای آنها هزینه تبلیغاتی خاصی…

Open chat
چه کمکی از ما برمیاد؟
سلام
اگر سوالی دارید، اینجا مطرح کنید