از شهامت خود استفاده کنید

آیا از شهامت خود استفاده میکنید؟ این روزها اکثر افراد خلاق با ایده هایی جذاب، گاها قابل اجرا و پولساز به من مراجعه میکنند و می خواهند فرشته ی سرمایه…

سرمایه گذاری هنر است

سرمایه گذاری یک هنر است

  هنرمند باشید 🔸 وقتی شما مقداری پس انداز دارید چه میکنید؟ یکی از پاسخهای این پرسش، سرمایه گذاری است. اما چگونه⁉️ ✅ اصل اول در سرمایه گذاری حفظ پول…