دامنه چیست و انواع آن کدامست؟

دامنه چیست؟ کاربران برای ورود به وبسایت شما در شبکه جهانی اینترنت باید یک نام را در مرورگر سیستم وارد کنند. سیستم آدرس دهی در اینترنت بصورت عددی است، و…

Open chat
چه کمکی از ما برمیاد؟
سلام
اگر سوالی دارید، اینجا مطرح کنید