خطر همواره در کمین است

دیشب حدود ۲۱:۴۰ در کمربندی رودسر به لنگرود در گیلان سرسبز مشغول رانندگی بودم، که مگان سفید رنگی با سرعت زیاد و رفتار مخاطره آمیز از کنار ما عبور کرد…