از افکار منفی و محدودکننده رها شو

معمار آینده خود هستید روز گذشته سوار آژانس شدم. راننده فرد جوانی بود. بعد از طی کردن مسیری به چراغ قرمز برخوردیم. موقع توقف راننده ترمز دستی را کشید و…

Open chat
چه کمکی از ما برمیاد؟
سلام
اگر سوالی دارید، اینجا مطرح کنید