ترس هیولایی در ذهن

📌ترس پذیرفته نشدن، هیولایی در ذهن شماست. 🔸 وقتی بعد از مصاحبه شغلی، استخدام نمیشوید. 🔸 وقتی به فرد مورد علاقه خود نمیرسید. 🔸 وقتی به حد نصاب فروش دست…

Open chat
چه کمکی از ما برمیاد؟
سلام
اگر سوالی دارید، اینجا مطرح کنید