ترس هیولایی در ذهن

📌ترس پذیرفته نشدن، هیولایی در ذهن شماست. 🔸 وقتی بعد از مصاحبه شغلی، استخدام نمیشوید. 🔸 وقتی به فرد مورد علاقه خود نمیرسید. 🔸 وقتی به حد نصاب فروش دست…