تبلیغ اینترنتی – CPC هزینه بر اساس کلیک

یکی از انواع روشهای تبلیغات اینترنتی CPC/PPC است 🔹 CPC/PPC(Cost Per Click or Pay Per Click) 🔹هزینه بر مبنای کلیک/پرداخت بر مبنای کلیک ✅در این روش که بسیار رایج است؛…

تبلیغ اینترنتی – CPD هزینه بر اساس مدت زمان

یکی از انواع روشهای تبلیغات اینترنتی CPD است 🔸 CPD(Cost Per Duration or Day) 🔸هزینه بر اساس مدت زمان نمایش 🖌 در این مدل تبلیغاتی برای مدتی مشخص میتوانید بنر…

انواع روشهای تبلیغات در اینترنت

انواع روشهای تبلیغات در اینترنت را میشناسید؟ تا چندی قبل چهار مدل CPD,CPI,CPC,CPA تنها مواردتبلیغات اینترنتی بودند. در حال حاضر مدتی است که مدل جدیدی به این موارد اضافه گشته…

روشهای افزایش ترافیک وبسایت

روشهای افزایش ترافیک وبسایت در تجارت الکترونیک 🗒 در یک فروشگاه واقعی،عابران با دیدن تابلو یا بررسی ویترین به داخل مغازه وارد میشوند. سپس به جستجوی کالا در داخل مغازه…

Open chat
چه کمکی از ما برمیاد؟
سلام
اگر سوالی دارید، اینجا مطرح کنید