استارت آپ چیست ؟ از ایده تا واقعیت

آیا میدانید استارت آپ چیست ؟ از کجا و چگونه شروع کنیم؟ میتوانم ایده را ثبت کنم؟ آیا بیان ایده کار درستی است؟ تیم سازی چیست؟ مراحل یک استارت آپ…

ایده شالوده کسب و کار نوپا

ایده چیست؟ 🖌طرحی تشکیل شده در ذهن که با محدودیتهای اساسی مانند؛ قوانین و مقررات کشور، قوانین فیزیکی ، قوانین زیست محیطی و … در تعارض نباشد، ایده نامیده میشود….

Open chat
چه کمکی از ما برمیاد؟
سلام
اگر سوالی دارید، اینجا مطرح کنید