انواع آرزو

انسانها و آرزوهای شان به پنج دسته طبقه بندی می شوند: انواع آرزو برخی آرزوی برگشتن به گذشته خویش را دارند. پاره ای آرزوهای کوچک دارند. عده ای به آرزوی…

Open chat
چه کمکی از ما برمیاد؟
سلام
اگر سوالی دارید، اینجا مطرح کنید