بازاریابی

جایگاه سازی کنید

📌جایگاه سازی 🔸آیا مشکل اساسی کسب و کار ، فروش است؟ 🔹مدیران وقتی با مشکل مالی درگیر می شوند، اولین جایی را که می نگرند، بخش فروش سازمان است. در…

اهمیت رشد شخصی

📌رشد شخصی 🔸عامل موثر رشد، زمان است. اگر به این عامل، تلاش و برنامه ریزی را اضافه کنیم، میتوانیم آنرا هدفمند نمائیم. 🔹هیچ شخصی تصادفی به موفقیت دست نمی یابد….

۵ راهکار طلایی برای جلوگیری از ریزش مشتریان

۵ نکته طلایی فرآیند جذب مشتری جدید هزینه زیادی را به سازمان تحمیل میکند. نگهداشت مشتریان فعالیتی کم هزینه تر نسبت به جذب میباشد، اما کاری بس دشوار بنظر می…

خدمت؛ ناملموسی قابل درک

خدمات بهتر 🔸 تمام مردم مایلند بهترین و شایسته ترین خدمت را دریافت کنند. 🔺 مشکل اینجاست که شخصیت مشتریان براحتی و بسرعت قابل شناسایی نیست و درست به همین…

کیفیت مفهومی دوست داشتنی

موفقیت در بازاریابی 💫 به عنوان یکی از مهمترین قسمتهای موفقیت در برنامه بازاریابی کیفیت را ذکر کردم. 🔹 همه ما به این موضوع واقف هستیم که کیفیت نامطلوب برای…

۹ اصل اساسی موفقیت در بازاریابی

موفقیت در بازاریابی 🔸 اگر می خواهید در برنامه بازاریابی خود پیروز باشید، باید یکی از ۹ بخش زیر و یا ترکیبی از آنها را انتخاب نمایید. ✅ موفقیت از…

Open chat
چه کمکی از ما برمیاد؟
سلام
اگر سوالی دارید، اینجا مطرح کنید