پادکست

رضاشیرازی

نقاط قوت و ضعف در خریدهای اینترنتی

نقاط قوت و ضعف در خریدهای اینترنتی دکتر رضاشیرازی مهمان برنامه اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد بودند. در این برنامه بحث پیرامون نقاط قوت و ضعف خریدهای اینترنتی بود. دکتر…

دکتر رضاشیرازی

استارت آپ دیجیتال از ایده تا سرانجام

دکتر رضاشیرازی روز هشتم تیر ماه در برنامه «رویش» رادیو اقتصاد حاضر شدند. ایشان در این برنامه پیرامون استارت آپ های حوزه دیجیتال مطالبی مطرح و سرانجام به سوالات مخاطبین…

دکتر رضا شیرازی

آینده پژوهی در کسب و کار

دکتر رضا شیرازی سه شنبه میهمان برنامه رویش در رادیو اقتصاد بود. در این برنامه پیرامون نقش آینده پژوهی در کسب و کار صحبتهایی به میان آمد. ضرورت و تاریخچه…

دکتر رضا شیرازی

دکتر رضا شیرازی در برنامه رویش

دکتر رضا شیرازی مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار یکشنبه ۲۱ بهمن ماه در برنامه «رویش» رادیو اقتصاد حاضر و پیرامون بازاریابی گوشه ای توضیحاتی را ارائه فرمودند. سپس…

Open chat
چه کمکی از ما برمیاد؟
سلام
اگر سوالی دارید، اینجا مطرح کنید