عضویت ویژه

هر روز کاری یک تحلیل یا خبر مهم در بازارهای مالی!

این عضویت برای افراد فعال در بازارهای مالی که تحلیل تکنیکال را میدانند و یا به آن علاقه دارند طراحی شده است.

در این پلن اعضا بطور روزانه تحلیلی دریافت میکنند که در آن نکات آموزشی توضیح داده شده است.

همچنین اخبار خاص و تاثیر گذار برای اعضای ویژه ارسال میگردد.

تحلیل های ارائه شده با بررسی و رعایت نکات ترید، قابلیت سرمایه گذاری خواهند داشت.

این ویدئو رو ببین

عضویت در سه پلن طراحی شده است

تنها تفاوت این پلن ها فقط در زمان میباشد.(محتوای ارائه شده یکسان است)

عضویت ویژه

یک هفته ای
هزارتومان ۸۰
 • ارسال تحلیل آموزشی
 • تحلیل کریپتو
 • تحلیل سهام
 • ارسال اخبار

عضویت ویژه

یک ماهه
هزارتومان ۲۹۰
 • ارسال تحلیل آموزشی
 • تحلیل کریپتو
 • تحلیل سهام
 • ارسال اخبار
پیشنهاد شده

عضویت ویژه

سه ماهه
هزارتومان ۸۰۰
 • ارسال تحلیل آموزشی
 • تحلیل کریپتو
 • تحلیل سهام
 • ارسال اخبار

تمامی تحلیلها شخصا توسط دکتر رضاشیرازی تایید و دراختیار اعضا قرار میگیرد

برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با آقای کلاهی (۰۹۱۰۷۴۵۴۷۳۰) تماس حاصل نمایید

Open chat
چه کمکی از ما برمیاد؟
سلام
اگر سوالی دارید، اینجا مطرح کنید