بازاریابی

بازاریابی
رضا شیرازی

مشتری را به خودتان منگنه کنید

چگونه میتوانید مشتری را به خودتان منگنه کنید ؟ دوران ارتباطات سنتی به پایان رسیده است.امروزه شبکه های اجتماعی این امکان را فراهم کرده اند که در هر زمان بتوانیم

ادامه مطلب »
بازاریابی
مهدیار کلاهی

نیاز / خواسته/ تقاضا

۳ واژه هست که باید کامل آنها را بشناسید در حوزه بازاریابی زمانی که میخواهید وارد شده و قدم بردارید سه واژه مهم را در همان ابتدا یا از شما

ادامه مطلب »

مشتری را به خودتان منگنه کنید

چگونه میتوانید مشتری را به خودتان منگنه کنید ؟ دوران ارتباطات سنتی به پایان رسیده است.امروزه شبکه های اجتماعی این امکان را فراهم کرده اند که در هر زمان بتوانیم

Read More »

نیاز / خواسته/ تقاضا

۳ واژه هست که باید کامل آنها را بشناسید در حوزه بازاریابی زمانی که میخواهید وارد شده و قدم بردارید سه واژه مهم را در همان ابتدا یا از شما

Read More »